verbindend en innovatief in het sociaal domein

SAGA FLEX INSPIREERT

Saga flex inspireert, verbindt en organiseert ZZP’ers in het Sociale Domein om samen de gebundelde expertise in te zetten voor opdrachtgevers  die op zoek zijn naar antwoorden op organisatorische, inhoudelijke of maatschappelijke vraagstukken. Wij bieden onze opdrachtgevers een brede integrale innovatieve aanpak op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en participatie en ons netwerk een inspirerende kruisbestuiving en kennisdeling.

 

Deze tijd, waarin nieuwe ontwikkelingen in snel tempo en op grote schaal plaatsvinden vraagt om flexibele, innovatieve organisaties. Saga flex is zo´n organisatie.  Wij werken op basis van onze passie en talent, waardoor onze betrokkenheid, creativiteit en bevlogenheid groot is. De professionals die verbonden zijn aan Saga flex, zijn onderdeel van een groep waar continue  kruisbestuiving op het gebied van innovatie en expertise in het sociaal domein plaatsvindt en waar delen verdubbelen is.

 

Veel freelance professionals zijn inhoudelijk zeer competent, maar hebben soms moeite met acquisitie. Hun expertise, creativiteit, kennis en inzicht wordt  niet altijd optimaal ingezet.  Het bijhouden van maatschappelijke innovaties naast het bijhouden van kennis op je vakgebied vraagt veel tijd. Individuele freelancers kunnen niet altijd terugvallen op expertise die ontbreekt of op een netwerk van collega´s waar deze expertise wel aanwezig is. Organisaties kiezen daarom soms liever voor het inhuren van een of meerdere experts vanuit een organisatie die meer zekerheid lijkt te bieden.

 

Saga flex biedt een platform om competenties,  innovatieve en gezamenlijke kracht van freelance professionals en organisaties in het sociaal domein te verdiepen en te verbreden. Wij richten ons op het versterken van (agogische) kennis- en kunde op het gebied van innovatie, waarbij onze freelance professionals een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van organisaties, buurten en individuen.

 

Wat ons onderscheidt:

  • Onze brede integrale en innovatieve kennis en aanpak
  • De diversiteit aan kennis en kunde van onze freelance professionals
  • De verbinding tussen de bevlogen freelance professionals en empowerment van de professionals binnen uw organsiatie
  • Relatief lage kostprijs vanwege onze flexibele organisatievorm

 

 

Onze Kernwaarden:

verbinding, flexibiliteit en empowerment

 

Een Saga is iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander.

In alle reinheid van ziel en geest.

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb